Meisenet Oy - sähköistä taloushallinnon palvelua jo toisessa sukupolvessa

Meisenet Oy on tamperelainen Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, joka toimii täysin sähköisesti.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus suomalaisten pk-yritysten kirjanpidosta ja taloushallinnosta. Voimme kutsua itseämme sähköisen taloushallinnon edelläkävijäksi  – onhan meillä tehty aidosti sähköistä kirjanpitoa jo 15 vuoden ajan.

Meisenet Oy on paikallinen perheyritys, jossa on tehty sukupolvenvaihdos kesällä 2019. Alkuperäiset yrittäjät ovat edelleen mukana toiminnassa, mutta vetovastuu on siirretty nuoremmalle polvelle.

Meisenetissä työskentelee 11 taloushallinnon ammattilaista ja sisaryrityksessä Palkkatalossa 5 palkanlaskennan ammattilaista.

Pienestä kirjanpitotoimistosta monipuoliseksi taloushallinnon asiantuntijaorganisaatioksi

Perheyrityksen toiminta on alkanut jo vuonna 1984, kun Liisa ja Vesa Laurila perustivat ensimmäisen toimistopalveluja tuottaneen yrityksensä. Myöhemmin toiminta kehittyi tilitoimistotoiminnaksi, jolloin käyttöön otettiin nimi Tili-Meise Ky.

Vuonna 2005 yrityksessämme otettiin käyttöön sähköinen taloushallinto, ja sen käyttöönoton myötä huomasimme nopeasti sen tuomat hyödyt niin asiakasyritysten kuin tilitoimiston omaan toimintaankin. Sähköisen taloushallinnon ilosanomaa haluttiin jakaa myös muille tilitoimistoille, ja syntyi idea sähköisestä tilitoimistokonseptista ja tilitoimistojen yhteistyöverkostosta. OLE Online-tilitoimistoverkosto perustettiin vuonna 2010 paitsi edistämään tilitoimistojen siirtymistä sähköiseen taloushallintoon, myös tarjoamaan tilitoimistoille yhteistyöverkoston. OLE Online-tilitoimistojen liiketoiminta siirrettiin kesällä 2018 omaan yhtiöön Oleline Oy ja keväällä 2020 liiketoiminta siirtyi edelleen Netbaron Solutions Oy:lle. Meisenet Oy toimii edelleen yhtenä kumppanitilitoimistona OLE Online-verkostossa.

Sukupolvenvaihdosta on tehty yrityksessämme useamman vuoden ajan siirtämällä eri toimintoja uusiin yhtiöihin, joissa vetovastuun ovat ottaneet uuden sukupolven yrittäjät Tommi Laurila ja Sanna Kiminki.

  • Palkanlaskenta eriytettiin omaksi yhtiökseen Palkkatalo Oy kesällä 2017
  • Tilitoimistoliiketoiminta ja toiminimi Meisenet Oy uudelle yhtiölle kesällä 2019

Liisa ja Vesa Laurila ovat edelleen mukana toiminnassa ja toimivat arvokkaana taustatukena uusille yrittäjille. Toimimme samoissa tiloissa Tampereen Lahdesjärvellä Palkkatalo Oy:n kanssa.

Voimavarana työntekijät

Yrityksemme tärkein pääoma on meillä jo pitkään toiminut osaava henkilökuntamme. Heidän avullaan tarjoamme asiakkaillemme välittävää ja asiantuntevaa palvelua. Kouluttaudumme säännöllisesti ja seuraamme muuttuvaa lainsäädäntöä. Panostamme henkilökuntamme työhyvinvointiin, työssä viihtyvyyteen sekä jaksamiseen.

Pyrimme muutenkin jatkuvasti kehittämään toimintaamme, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin sekä reagoimaan hyvissä ajoin kaikkiin muutoksiin. Käsittelemme henkilökunnan palavereissa myös jokaisen asiakkailtamme saadun palautteen.

Parhaillaan meillä on käynnissä Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke, jossa kehitetään henkilöstö- ja asiakaslähtöisesti uusia digitaalisia ratkaisuja talous- ja palkkahallinnon toimintoihin.

 

Kumppanina OLE Online tilitoimistoverkostossa

Yhteistyö ja verkostoituminen on aina ollut yrityksellemme tärkeää ja luonnollinen osa toimintaamme. Yhdessä olemme enemmän – yhteistyön kautta pystymme tarjoamaan myös asiakkaillemme monipuolisempaa palvelua ja varmistamaan kykymme vastata jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin.

Kuulumme OLE Online-tilitoimistoverkostoon, joka on valtakunnallinen, itsenäisten tilitoimistojen muodostama yhteistyöverkosto. OLE Online-tilitoimistoja yhdistää NetBaron-toiminnanohjausjärjestelmä ja sen ympärille rakennetut yhteiset palvelukonseptit ja -tuotteet. Kehitämme yhteistyössä palveluitamme ja pyrimme yhteistyössä vastaamaan tilitoimistoalan tiukentuneeseen kilpailuun. OLE Online-tilitoimistot tarjoaa vaihtoehdon suomalaisille pk-yrityksille suurten tilitoimistoketjujen sijaan.

Joustavuutta ajan ja paikan suhteen

Sähköisen taloushallinnon, nykyaikaisten työkalujen ja menetelmien sekä tietoverkkojen ansiosta tilitoimistopalveluiden tuottaminen ei ole enää sidottu aikaan eikä paikkaan. Toimistomme sijaitsee Tampereella, mutta asiakkaamme ovat eri puolilla Suomea ja ulkomaita. Työntekijöillämme on myös mahdollisuus työskennellä etänä, joten on hyvin mahdollista, että kirjanpitäjämme pitää kesämökillään palaveria Brasiliassa työmatkalla olevan asiakkaansa kanssa. Sähköinen toimintatapa kun mahdollistaa kaiken tämän, niin asiakkaidemme arjen talouden hallinnassa, kuin myös meidän työntekijöidemme toiminnassa!

Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää sähköisestä tilitoimistopalvelustamme, ota meihin yhteyttä!